VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2014.

V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)

 

místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)

 

členové

Pavel Bičiště DiS. (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

 

 

Složení dozorčí rady

předseda dozorčí rady 

Miroslav Kodydek (Jičín)

 

místopředseda dozorčí rady 

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

 

členové

Jan Herber (Stará Paka)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Karel Žižka (Kopidlno)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Provozujeme celkem 11 čističek odpadních vod, z nichž většina využívá nejmodernějších dostupných technologií.

 

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

„Oprava střech – dodávka a montáž foliového izolačního systému“

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: srpen 2024 – listopad 2024

Lhůta výstavby: v týdnech – navrhne zhotovitel

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš, e-mail: bartos@vosjicin.cz. Prohlídka místa plnění po dohodě s panem Bartošem.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.07.2024 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00  hodin dne 17.07.2024Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – Oprava střech – dodávka a montáž foliového izolačního systému  NEOTVÍRAT"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy:

 


„VDJ Zebín – nový, sanace armaturního prostoru“


Termín a místo plnění:

Termín plnění: Realizace od 09.10. do 27.10.2024

Investor požaduje dodržení nástupu na sanace a dokončení ve stanoveném termínu!!!

Místo plnění: VDJ „Zebín – nový“, obec Valdice, kraj Královéhradecký

 

Prohlídka místa plnění: 08.07.2024 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz nebo na tel. č. 603 480 419. Sraz bude u VDJ Zebín viz situace.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.07.2024 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.07.2024 Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „VDJ Zebín – nový, sanace armaturního prostoru“ – NEOTVÍRAT!" Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Investor požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:

a)  vyplněný krycí list nabídky

b)  položkový rozpočet

c)  technické listy použitých materiálů v případě použití alternativních produktů a řešení

d)  doklad o oprávnění k podnikání

e)  smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem

f)   čestné prohlášení o realizaci zakázky pouze vlastními kapacitami/pracovníky


Přílohy:

 


„VODOJEM ZEBÍN – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNÍ KOMORY“

 

Termín a místo plnění:


Zahájení plnění: nejdříve od 04. září 2024

Přerušení prací (sanace dotčených prostor zajištěná investorem): od 09. - 27. října 2024

Ukončení plnění: nejpozději do 11. prosince 2024

Místo plnění: VDJ „Zebín – nový“, obec Valdice, kraj Královéhradecký

 

Technická konzultace: 


Vzhledem k charakteru zakázky bude provedena technická konzultace. Na konzultaci je třeba předběžná registrace u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. Technická konzultace se uskuteční ve středu dne 03.07.2024 se srazem uchazečů v 09:00 hodin u VDJ Zebín (50.4520867N, 15.3763639E)


Doručení nabídek


Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději do 10:00 hodin dne 17.07.2024.

Místem pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději však do 10:00 hodin dne 17.07.2024. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena „NABÍDKA - „VODOJEM ZEBÍN – VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNÍ KOMORY“ - NEOTVÍRAT!“ Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: