Voda je
naše
starost.

22.03. 2021

22. března si připomínáme Světový den vody

Každý rok se může veřejnost i děti z místních škol podívat, jak probíhá čištění odpadních vod v našich čistírnách. Bohužel, vzhledem ke stále trvající pandemii jsme museli již druhým rokem tuto hojně navštěvovanou akci zrušit.
Připomeňme si tento den alespoň reportáží z roku 2016 a přijměte pozvání do naší ČOV v Jičíně.
 
Na video se podívejte na YouTube zde
 
havárie
11.03. 2021

Video návod na samotestování

Video návod:

vinguard.eu/images/testy/video/Saliva_CZ.mp4

havárie
16.02. 2021

Opatření covid

Z důvodu preventivního opatření týkajícího se epidemie koronaviru dochází k omezení provozní doby v budově VOS a.s., Na Tobolce 428, Jičín.

Úřední hodiny budou probíhat v pondělí 6.00 - 17.00 hod. a ve středu 6.00 - 17.00 hod. Platby faktur za vodné a stočné provádějte, prosím, složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu 1500541/0100, variabilní symbol = číslo faktury. Peníze v hotovosti nepřijímáme. V případě jakýchkoliv dotazů upřednostňujeme kontakt telefonem na 493 544 811 nebo e-mailem na obchod@vosjicin.cz.

20.12. 2020

Vodné a stočné se na Jičínsku zvýší o 3 %. Pokračuje se v investicích do infrastruktury

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší pro rok 2021 ceny vodného a stočného. Nově budou zákazníci platit celkem 84,89 Kč za m3, což je průměrně o 3 % více než letos. Důvodem navýšení jsou rostoucí náklady i plánované investice do vodovodní infrastruktury. Především kvůli dlouholetému suchu se budují v určitých lokalitách propojení vodovodů, aby byla zabezpečena dodávka vody. Společnost drží dlouhodobě vyrovnané hospodaření a investuje zisk zpět do regionů.

 

Celá tisková  zpráva