Smlouvy a žádosti

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Seznam potřebných dokladů pro změnu smlouvy

Převod odběru fyzické osoby

Převod odběru firmy, právnické osoby, živnostníci

Přihláška k odběru

Žádost o přezkoušení vodoměru

Odvádění srážkových vod do kanalizace - obecné pokyny

Podklady pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Směrná čísla roční spotřeby vody

 

Sazebník úhrad za informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

 

Upozornění pro stávající zákazníky


Uzavírání nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod


Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen Zákon), ukládá povinnost provozovatelům vodovodů a kanalizací uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, a to do 1. ledna 2024. Jedná se o starší smlouvy uzavřené do konce roku 2013, které nesplňují náležitosti smluvního vztahu podle novely Zákona.

Z výše uvedeného důvodu bude naše společnost postupně oslovovat stávající zákazníky k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023. 

 

V případě dotazů se prosím obracejte na naše zákaznické centrum. 

 

Děkujeme za pochopení. 

Vyjádření k existenci sítí a k projektovým dokumentacím

Zde můžete on-line zažádat o vyjádření k existenci sítí (k projektovým dokumentacím pro územní nebo stavební řízení).


Vyjadřovací portál

Všeobecné podmínky

Kanalizační řády

Rozhodnutí o schválení kanalizačních řádů

 

Březovice

Hořice                                   Dodatek č. 1

Chlum

Jičín, Valdice, Vitiněves      Příloha 1    Příloha 2

Kopidlno                               Dodatek č. 1

Lázně Bělohrad                                                                                                                               

Libáň                                    Příloha 1    Příloha 2    Příloha 3   Příloha 4   

                                              Dodatek č. 1   Dodatek č. 2   Dodatek č. 3

Miletín, Rohoznice

Nová a Stará Paka               Dodatek č. 1

Ostroměř                              Příloha 1   Příloha 2    Příloha 3

Pecka

Sobotka, Osek                      Příloha 1    Dodatek č. 1

Vysoké Veselí

Židovice

Standardy

Rozbory vody

Rozbory vody najdete zde