VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2014.

V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)

 

místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)

 

členové

Aleš Svoboda (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

 

 

Složení dozorčí rady

předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Hana Masáková, MBA (Kopidlno)

 

místopředseda dozorčí rady 

Miroslav Kodydek (Jičín)

 

členové

Jan Herber (Stará Paka)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Provozujeme celkem 11 čističek odpadních vod, z nichž většina využívá nejmodernějších dostupných technologií.

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Kontakt pro média

Ing. Richard Smutný

ředitel společnosti

tel: 493 544 811 

email: komunikace[@]vosjicin.cz

 

 

Tiskové zprávy 2022

Zateplete včas potrubí a vodoměr, ochráníte majetek před možnou havárií (26.10.2022)

Kopidlensko a Sobotecko propojil nový vodovod. Zlepší se dodávka pitné vody pro tamní obce (23.8.2022)

I přes covidový rok 2021 se hospodaření VOS, a. s. drželo v kladných číslech (13.6.2022)

Jaká platí pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu (17.5.2022)

Na Světový den vody navštívilo čistírny odpadních vod 1 300 lidí (23.3.2022)

Obce na Hořicku mají kvalitnější zdroj vody (2.2.2022)

 

Tiskové zprávy 2021

Cena vody na Jičínsku vzroste o 1,5 % (15.12.2021)

Zateplení pomůže ochránit potrubí a vodoměr před možnou havárií (11.11.2021)

Rekonstrukci infrastruktury plánují vodohospodáři vždy ve spolupráci s městy (27.10.2021)

VOS, a. s. vloni masivně investovala do své infrastruktury, přesto drží dobré hospodaření (11.6.2021)

Chystáte se napouštět bazén? Pozor na pravidla, která je nutné dodržet (25.5.2021)


Rok 2020

Vodné a stočné se na Jičínsku zvýší o 3 %. Pokračuje se v investicích do infrastruktury (17.12.2020)

Voda pro Jičín a Lázně Bělohrad již proudí z nové úpravny. Pomohly dotace (9.12.2020)

Vyjádření k existenci sítí si podejte jednoduše on-line (16.9.2020)

Vodohospodářům se ekonomicky daří, probíhá rozvoj i obnova infrastruktury (17.7.2020)

Obce na Sobotecku, Kopidlensku a Hořicku se dočkají posílení zdrojů vody (11.5.2020)

Provoz zákaznického centra a VOS a. s. v souvislosti s epidemií koronaviru (16.3.2020)

Druhá úpravna vody pro Hořice je po rekonstrukci znovu spuštěna (10.2.2020)


Rok 2019

Cena vodného a stočného na Jičínsku vzroste, důvodem jsou nutné investice (12.12.2019)

Potrubí a vodoměry mrazem trpí, předejděte možné havárii jejich zateplením (3.12.2019)

Kvalitu naší vody není třeba ověřovat, splňuje všechny hygienické normy (23.10.2019)

Havárie vodovodního potrubí v ulici? Víte, kam volat a co se bude dít? (7.10.2019)

Opravy vodárenské soustavy jsou v plném proudu, stát budou přes 160 milionů  (26.7.2019)

Obyvatelé Vysokého Veselí se brzo zbaví problémů s nedostatkem pitné vody (28.6.2019)

Hořicko musí šetřit pitnou vodou, úřad vydal omezení (21.6.2019)

VOS, a. s. byla vloni zisková, peníze půjdou zpátky do obnovy infrastruktury (11.6.2019)

Zjednodušujeme platby za vodné a stočné (29.5.2019)


 

 

Logomanuál společnosti ke stažení


Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

Jičín – ul. K. Vika, oprava vodovodu

 

Místo plnění:

Místem provádění stavby je ul. K. Vika v Jičíně a navazující komunikace dle situace.


Technická konzultace: 

23. 11. 2022 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 08. 12. 2022 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději do 10:00 hodin dne 08.12.2022. 

Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.


Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA - "Jičín – ul. K. Vika, oprava vodovodu" – NEOTVÍRAT!"

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: 

 

Vrtaná studna ST3 na pozemku p.č. 150/7 – k.ú.  Střeleč

 

Místo plnění:

Místem plnění jsou projednané pozemky par. č. 116/2,5 ,  118/5, 150/7, 434, katastrální území Střeleč.


Technická konzultace: 

23. 11. 2022 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 08. 12. 2022 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději do 10:00 hodin dne 08.12.2022.

Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – "Vrtaná studna ST3 na pozemku p.č. 150/7 – k.ú.  Střeleč" – NEOTVÍRAT!"

  

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: 

 

Doplnění 24. 11. 2022

V soupisu prací:

  • pol. č. 100 – investor upřesňuje materiál výtlačného potrubí se systémem spojování HAGUDOSTA, které se vyrábí dle vnitřní normy GWE pumpenboese z materiálu 1.4301 (V2A) nebo 1.4571 (V4A). Spoj je osazen jedním těsnícím O-kroužkem a jeho spojovací prvek slouží jistící pružina z 1.4571. Spoj je také vybaven pojistkou proti protočení ve formě výlisku, který do sebe zapadne.

DN 100 / Ø D v mm – 139 / výtlačné potrubí d1 x s v mm – 114,3 x 2,9 / těsnící kroužek - 110 x 5 / jistící pružina Ø v mm - 7 x 1,5 / délka jistící pružiny mm – 350 / váha spoje v kg - 4,99 / přípustné zatížení v tahu v kN - 100

 

  • pol. č. 105 - investor upřesňuje typ ponorného čerpadla od DISA Brno – Z631 17 – HF2202-D, 50 m kabelu, škrtící manžeta

Jedná se o ponorné celonerezové článkové 17-stupňové čerpadlo do vrtů, s integrovanou nerezovou zpětnou klapkou a zapouzdřeným elektromotorem FRANKLIN 6“ se standardizovaným NEMA připojením. Motor 22 kW, 2860 ot/min, 400 V, spouštění D, průměr 6“

Max. teplota čerpaného media: max. 30 °C

Max. počet startů 20/hod

Možná instalace: vertikální/horizontální

Cena čerpacího soustrojí je včetně kabelu 50m a kabelové spojky

Připojení vnitřní závit R 3“

Jmenovitý proud: 45,3A / 400 V

Materiálové provedení: nerez 1.4301, hřídel 1.4057

Parametry:

  • Průtok Q=cca 10 l/s při čerpané výšce Hč=cca 147 m
  • Průtok Q=cca 5 l/s při čerpané výšce Hč=cca 135 m, při  f=cca 40 Hz

 

Součástí je škrtící manžeta pro zabezpečení většinového proudění kolem elektromotoru

 

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš, e-mailbartos@vosjicin.cz .

 

 
 

Miletín – ul. Komenského rekonstrukce kanalizace

 

Místo plnění:

Město Miletín


Technická konzultace: 

23. 11. 2022 v 9:30 hodin, po předběľné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poątou nejpozději dne 12. 12. 2022 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poątou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději do 10:00 hodin dne 12.12.2022.

Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poątou je za okamľik předání povaľováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajiątěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – "Miletín – ul. Komenského rekonstrukce kanalizace – NEOTVÍRAT" 

 

Nabídky podané po výąe uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: 

 
 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA

 

Místo plnění:

Místem provádění stavby je město Hořice ul. Karlova, Brandlova, Nerudova a Škrétova


Technická konzultace: 

23. 11. 2022 v 9:30 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 12. 12. 2022 do 10:00 hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději do 10:00 hodin dne 12.12.2022.

Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – "REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA" – NEOTVÍRAT"

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy: 

 

Doplnění 24. 11. 2022

 

V Soupisu prací pol. č. 38 – investor upřesňuje, že se jedná se o demontáž potrubí.

Zároveň přikládáme schéma šachty K0.


Schéma šachty


Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš, e-mailbartos@vosjicin.cz .

 

Volná místa

Aktuálně nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici.