VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2014.

V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)

 

místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)

 

členové

Aleš Svoboda (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

 

 

Složení dozorčí rady

předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Hana Masáková, MBA (Kopidlno)

 

místopředseda dozorčí rady 

Miroslav Kodydek (Jičín)

 

členové

Jan Herber (Stará Paka)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Provozujeme celkem 11 čističek odpadních vod, z nichž většina využívá nejmodernějších dostupných technologií.

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Kontakt pro média

Ing. Richard Smutný

ředitel společnosti

tel: 493 544 811 

email: komunikace[@]vosjicin.cz

 

 

Tiskové zprávy 2022

Vodné a stočné na Jičínsku vzroste o 10 % (13.12.2022)

Zateplete včas potrubí a vodoměr, ochráníte majetek před možnou havárií (26.10.2022)

Kopidlensko a Sobotecko propojil nový vodovod. Zlepší se dodávka pitné vody pro tamní obce (23.8.2022)

I přes covidový rok 2021 se hospodaření VOS, a. s. drželo v kladných číslech (13.6.2022)

Jaká platí pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu (17.5.2022)

Na Světový den vody navštívilo čistírny odpadních vod 1 300 lidí (23.3.2022)

Obce na Hořicku mají kvalitnější zdroj vody (2.2.2022)

 

Tiskové zprávy 2021

Cena vody na Jičínsku vzroste o 1,5 % (15.12.2021)

Zateplení pomůže ochránit potrubí a vodoměr před možnou havárií (11.11.2021)

Rekonstrukci infrastruktury plánují vodohospodáři vždy ve spolupráci s městy (27.10.2021)

VOS, a. s. vloni masivně investovala do své infrastruktury, přesto drží dobré hospodaření (11.6.2021)

Chystáte se napouštět bazén? Pozor na pravidla, která je nutné dodržet (25.5.2021)


Tiskové zprávy 2020

Vodné a stočné se na Jičínsku zvýší o 3 %. Pokračuje se v investicích do infrastruktury (17.12.2020)

Voda pro Jičín a Lázně Bělohrad již proudí z nové úpravny. Pomohly dotace (9.12.2020)

Vyjádření k existenci sítí si podejte jednoduše on-line (16.9.2020)

Vodohospodářům se ekonomicky daří, probíhá rozvoj i obnova infrastruktury (17.7.2020)

Obce na Sobotecku, Kopidlensku a Hořicku se dočkají posílení zdrojů vody (11.5.2020)

Provoz zákaznického centra a VOS a. s. v souvislosti s epidemií koronaviru (16.3.2020)

Druhá úpravna vody pro Hořice je po rekonstrukci znovu spuštěna (10.2.2020)

 

 

 

Logomanuál společnosti ke stažení


Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

Činnost TDI při realizaci zakázky REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA"


Bližší popis stavby

Objekty :          

SO-305 Rekonstrukce kanalizace v ul. Karlova a Brandlova

SO-306 Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlova a Brandlova

SO-307 Rekonstrukce kanalizace v ul. Škrétova

SO-308 Rekonstrukce vodovodu v ul. Škrétova


Místo plnění:

Místem plnění zakázky jsou ul. Karlova, Brandlova a Škrétova – Hořice.


Dodatečné informace k dokumentaci a zakázce

Případné dotazy je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 830, 603 480 419 pan Michal Bartoš, e-mail: bartos@vosjicin.cz.


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02.2023 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02.2023 Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena „NABÍDKA – „Činnost TDI při realizaci zakázky „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA“ – NEOTVÍRAT“  Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

 


Nová Paka – ul. Jiráskova oprava kanalizace

 

Místo plnění:

Město Nová Paka, kraj Královéhradecký - dle situace.


Technická konzultace: 

06.02.2023 ve 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.czV budově ředitelství VOS, a. s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).


Doručení nabídek

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 22.02.2023 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 22.02.2023 Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA – „Nová Paka – ul. Jiráskova oprava kanalizace“ – NEOTVÍRAT"  Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

 

 

Volná místa

Aktuálně nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici.