Chci se připojit na kanalizaci.

Pokud se chcete připojit na kanalizaci, postup je následující:

1) Předložte VOS a. s. žádost o informaci o existenci sítí a možnosti připojení na kanalizaci prostřednictvím Vyjadřovacího portálu VOS a. s. – ZDE

důvodu žádosti zvolte možnost – Informace o existenci sítí (před zpracováním projekt. dokumentace). Při vyplňování pole název akce prosíme, uveďte název obce, číslo popisné nebo parcelní a heslovitě popis akce, např.: Kopidlno č. p. 9999 – kanalizační přípojka nebo Kanalizační přípojka pro parc. č. 9999/999 v k. úz. Kopidlno.

2) VOS a. s. pro Vás stanoví podmínky napojení na kanalizaci, následně můžete nechat zpracovat projektovou dokumentaci (viz Standardy pro projektanty).

3) Projektovou dokumentaci nám poté předložíte k odsouhlasení opět prostřednictvím Vyjadřovacího portálu VOS a.s. – ZDE

důvodu žádosti zvolte možnost – Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám. Při vyplňování pole název akce prosíme, uveďte název obce, číslo popisné nebo parcelní a heslovitě popis akce, např.: Kopidlno č. p. 9999 – kanalizační přípojka nebo Kanalizační přípojka pro parc. č. 9999/999 v k. úz. Kopidlno.

4) Po obdržení kladného vyjádření od VOS a. s. budete postupovat dle pokynů Vašeho stavebního úřadu.