Voda je
naše
starost.

havárie
16.02. 2021

Opatření covid

Z důvodu preventivního opatření týkajícího se epidemie koronaviru dochází k omezení provozní doby v budově VOS a.s., Na Tobolce 428, Jičín.

Úřední hodiny budou probíhat v pondělí 6.00 - 17.00 hod. a ve středu 6.00 - 17.00 hod. Platby faktur za vodné a stočné provádějte, prosím, složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu 1500541/0100, variabilní symbol = číslo faktury. Peníze v hotovosti nepřijímáme. V případě jakýchkoliv dotazů upřednostňujeme kontakt telefonem na 493 544 811 nebo e-mailem na obchod@vosjicin.cz.

20.12. 2020

Vodné a stočné se na Jičínsku zvýší o 3 %. Pokračuje se v investicích do infrastruktury

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší pro rok 2021 ceny vodného a stočného. Nově budou zákazníci platit celkem 84,89 Kč za m3, což je průměrně o 3 % více než letos. Důvodem navýšení jsou rostoucí náklady i plánované investice do vodovodní infrastruktury. Především kvůli dlouholetému suchu se budují v určitých lokalitách propojení vodovodů, aby byla zabezpečena dodávka vody. Společnost drží dlouhodobě vyrovnané hospodaření a investuje zisk zpět do regionů.

 

Celá tisková  zpráva

09.12. 2020

Voda pro Jičín a Lázně Bělohrad již proudí z nové úpravny. Pomohly dotace

Zlepšení parametrů kvality vody a efektivnější provoz zařízení byly jedním z důvodů, proč Vodohospodářská a obchodní společnost přistoupila k rekonstrukci úpravny vody ve známém lázeňském městě Lázních Bělohradu. Na celkovou rekonstrukci nejen této úpravny, ale i čerpací stanice v Mlázovicích, získala dotační příspěvek ze Státního fondu životního prostředí. Nyní byla stavba spuštěna do půlročního zkušebního provozu. Úpravna čistí vodu nejen pro Bělohrad a okolní obce, ale i pro dvacet kilometrů vzdálené město Jičín.

 

Celá tisková zpráva


16.09. 2020

Vyjádření k existenci sítí si podejte jednoduše on-line

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. zavádí od září zcela novou službu. Vyjádření k existenci vodohospodářských sítí nebo k projektovým dokumentacím je nyní možné získat jednoduše on-line. Přes nový vyjadřovací portál podáte žádost a také vám vyjádření následně zašleme. 

Celá tisková zpráva

 

PODAT ŽÁDOST ON-LINE