Voda je
naše
starost.

havárie
22.09. 2020

Oznámení zákazníkům

Z důvodu opravy vodovodu proběhne ve středu 23.09.2020 v Jičíně - ul. Konecchlumského, Nad Cihelnou, Šturmova, Jičínského, Moravčická, Kr.Haranta, Spojovací uzavírka vody v předpokládaném čase 8.00 - 12.00 hod. Děkujeme za pochopení.

16.09. 2020

Vyjádření k existenci sítí si podejte jednoduše on-line

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. zavádí od září zcela novou službu. Vyjádření k existenci vodohospodářských sítí nebo k projektovým dokumentacím je nyní možné získat jednoduše on-line. Přes nový vyjadřovací portál podáte žádost a také vám vyjádření následně zašleme. 

Celá tisková zpráva

 

PODAT ŽÁDOST ON-LINE

30.07. 2020

Upozornění pro stávající zákazníky

Uzavírání nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen Zákon), ukládá povinnost provozovatelům vodovodů a kanalizací uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, a to do 1. ledna 2024. Jedná se o starší smlouvy uzavřené do konce roku 2013, které nesplňují náležitosti smluvního vztahu podle novely Zákona.

Z výše uvedeného důvodu bude naše společnost postupně oslovovat stávající zákazníky k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023. 

V případě dotazů se prosím obracejte na naše zákaznické centrum. 

Děkujeme za pochopení. 

17.07. 2020

Vodohospodářům se ekonomicky daří, probíhá rozvoj i obnova infrastruktury

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. uzavřela výsledky svého hospodaření v roce 2019. Společnost stejně tak jako v několika posledních letech zůstala v zisku, který tentokrát činil 5,6 milionů korun před zdaněním. Spotřeba vody se udržela v podobné hladině jako v loňském roce, tudíž část příjmů z prodeje pitné vody i stočného mohla být zpět investována do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury.

Celkem šlo do regionálních vodovodů a kanalizací 147 milionů. Pokračovaly také modernizace úpraven vody v Hořicích – Libonicích a v Lázních Bělohradě a připraveno bylo vše na zahájení propojování infrastruktury na Hořicku, Kopidlensku, Sobotecku či ve Vysokém Veselí. Došlo také k opětovnému navýšení základního jmění společnosti, a to nepeněžitými vklady obcí, které VOS a. s. svěřily svou infrastrukturu.  

 

Celá tisková zpráva