VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1.1.1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11.6.2014. V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)


místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)


členové

Ivan Doležal (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

 

Složení dozorčí rady

 

předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Hana Masáková (Kopidlno)


místopředseda dozorčí rady 

Josef Dlabola (Stará Paka)

 

členové

Miroslav Kodydek (Jičín)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Naše síť čističek je jednou z nejmodernějších v České republice.

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Kontakt pro média

Ing. Richard Smutný

ředitel společnosti

tel: 493 544 811 

email: komunikace[@]vosjicin.cz

 

Tiskové zprávy

Cena vodného a stočného na Jičínsku se po šesti letech mění, vzroste o 3 % (12.12.2018)

Další desítky milionů půjdou do vodárenské infrastruktury na Hořicku a Kopidlensku (20.9.2018)

Lázně Bělohrad i Jičín budou mít silnější zdroje i kvalitnější vodu (5.8.2018)

Druhá úpravna vody pro Hořice projde celkovou rekonstrukcí (1.8.2018)

Zisk VOS, a. s. předčil očekávání, bude se více investovat do infrastruktury v regionu (27.6.2018)

4 pravidla pro napouštění bazénu  (15.5.2018)

VOS a. s. získala od akcionářů vodárenskou infrastrukturu za více jak 104 milionů Kč  (27.12.2017)

Cena vodného a stočného na Jičínsku zůstává, investice do regionu se navyšují (12.12.2017)

Vodohospodářům pomůže čistit kanalizace zbrusu nový vůz (11.12.2017)

Myslete v zimě na zateplení vodovodního potrubí a vodoměru (1.11.2017)

V případě výpadku proudu je dodávka vody pro Hořické zabezpečena (27.7.2017)

Dotace napomohou zabezpečit dodávku vody pro obyvatele Hořicka a Jičínska (18.7.2017)

Hospodaření VOS, a.s. bylo i vloni ziskové, více se tak nainvestuje zpět do regionu (11.6.2017)

Sezóna napouštění bazénů začíná. Na co si dát pozor? (30.5.2017)

V létě je nejlepší pít kohoutkovou (30.5.2017) 

Téma odpadních vod si připomeneme na ČOV i v Centru přírodních věd – Hvězdárně Jičín (19.3.2017) + Bližší informace k ČOV

VOS a.s. chce modernizovat úpravnu vody v Lázních Bělohradě za pomoci dotací (5.3.2017)

V mrazivých dnech je třeba zateplit vedení vody i vodoměr (7.2.2017)

Investice a opravy vodárenské infrastruktury vloni na Jičínsku dosáhly 74 milionů korun (16.1.2017)

Již pět let je cena vodného a stočného na Jičínsku stejná (16.12.2016)

Blesková oprava havárie vodovodního potrubí může pomoci ochránit majetek (5.12.2016)

Kamenická a sochařská škola v Hořicích zrekonstruovala vodojem Villa Anna  (20.10.2016)

VOS a.s. vloni hospodařila se ziskem, plánuje více investovat (19.7.2016)

V orgánech VOS a.s. došlo ke změnám (19.7.2016)

Napouštíte bazén? Poradíme, jak na to…  (27.6.2016)

Zájem o návštěvu čistíren odpadních vod stoupá, přišlo se podívat téměř osm set lidí (4.4.2016)

Čistírny odpadních vod na Jičínsku otevírají své brány(20.3.2016) + Bližší informace o čistírnách odpadních vod + Co nepatří do kanalizace

Spouštíme nové služby pro zákazníky, mohou mít svůj zákaznický účet online (11.2.2016)

Cena vodného a stočného se udrží na stejné výši i v příštím roce  (18.12.2015)

 

Logomanuál společnosti ke stažení


Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

OPRAVY POKLOPŮ REVIZNÍCH ŠACHET

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na opravy poklopů na revizních šachtách kanalizace dle poptávky „ VARIANTA A1, A2, A3, B a C“ + příplatky jako dodávky na klíč dle nabídnutých jednotkových cen.


Předpoklad realizace: v průběhu roku 2019 dle upřesnění, případně v dalších letech.

Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 603 480 419, 493 544 830, pan Michal Bartoš


Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 18.04.2019 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 18.04.2019. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena „NABÍDKA – opravy poklopů na revizních šachtách – NEOTVÍRAT“

 

Přílohy:


SOBOTKA – OSEK: KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – 5. ETAPA 

Dovolujeme si Vás oslovit za účelem vypracování cenové nabídky na realizaci díla: „SOBOTKA – OSEK: KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – 5. ETAPA“ dle zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění: 20.03.2019 v 9:00 hodin
po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese:bartos@vosjicin.cz. Sraz bude na náměstí Míru před čp. 6 (u Pekařství Šumava group, a.s).

Případné dotazy k poptávce: u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., pana Michala Bartoše, tel.: 603 480 419, e-mailová adresa: bartos@vosjicin.cz

Nabídku prosím podejte do 10.04.2019 do 10:00 hodin písemně v uzavřené obálce. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). 
Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811) nejpozději do 10:00 hodin dne 10.04.2019.
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena.

"NABÍDKA – „SOBOTKA – OSEK: KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – 5. ETAPA“ – NEOTVÍRAT!“


Doplnění:

Při kontrole soupisu prací byla zjištěna chyba u zakázky „Sobotka – Osek, Kanalizace a čistírna odpadních vod – 5. etapa, SO-106 Kanalizační stoka „B“, PRODLOUŽENÍ STOKY „B-1““.

V soupisu prací R.1 (106.1 STOKA „B-1“) je na řádku č. 55 Trouba kameninová hrdlová chybně uvedeno množství 51,5214 metrů, SPRÁVNĚ MÁ BÝT 126,90 metrů


55

59710699.A

Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48, hrdlo K nebo S, spojovací systém C, normální zatížení

m

126,90

 

0,00


Prosíme o zapracování správné výměry. Přílohy: 

Volná místa

Výběrové řízení na

vedoucího provozu dopravy

 

Kvalifikační předpoklady:

- SŠ nebo VŠ technického směru

- Řidičský průkaz skupiny B, výhodou C

- znalost práce s PC

- komunikační dovednosti

 

Náplň práce:

- organizuje, řídí a odpovídá za dopravu a služby v rámci celé VOS a.s. dle požadavků provozů

- organizuje, řídí a odpovídá za dopravu a služby v rámci volné kapacity pro externí zákazníky

- zajišťuje obnovu vozidel, mechanizace a strojního zařízení podle zpracovaného plánu

- zajišťuje a plánuje opravy, údržbu, prohlídky vozidel a mechanizace

- stanovuje způsob a provedení oprav a údržby v autodílně

- v případě potřeby zajišťuje opravy vozidel a mechanizace u cizích firem

- pro opravy a údržbu vozidel a mechanizace zajišťuje náhradní díly

- odpovídá za skladový stav autosoučástek, pneumatik a olejů

- stanovuje ceny vnitro a externích výkonů vozidel a mechanizace

- vyhodnocuje nákup PHM v závislosti na spotřebě vozidel a mechanizace

- stanovuje normy spotřeby PHM a řeší její překročení     

- je podřízen přímo řediteli společnosti

 

 

Nabízíme:

- dobře ohodnocenou, zajímavou práci

- práci na dobu neurčitou s nástupem od 1.5.2019

- možnost zvyšování nebo rozšiřování kvalifikace

- 5 týdnu dovolené, příspěvky na penzijní nebo životní zabezpečení, příspěvek na rekreaci a další zaměstnanecké benefity

 

V případě zájmu zašlete prosím životopis na adresu prace@vosjicin.cz.

 

Podpora studia zaměstnanců

Hledáme studenty, kteří by mohli být našimi budoucími zaměstnanci

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. navázala spolupráci se stavební školou ve Vysokém Mýtě, která nabízí ke studiu obory zaměřené na vodohospodářství a vodárenství. Tyto obory budeme společně nabízet žákům základních škol na Jičínsku. Studentům nabídneme praxi, kterou mají během studia povinnou, a těm nejlepším nabídneme v budoucnu také stabilní a perspektivní práci v oboru. Školu budeme podporovat také materiálně - poskytneme materiál potřebný k praktické výuce daných oborů.


Bližší informace o spolupráci mezi VOS a.s. a SŠ Stavební Vysoké Mýto

Bližší informace o oboru Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Leták - všechny obory na SŠ, SOU a VOŠ Vysoké Mýto

 

Více také na www.stavebniskola.cz