Chci převést odběr vody.

Potřebujete-li převést odběr vody na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, vyplňte prosím daný formulář, který naleznete ke stažení vpravo. S formulářem a potřebnými doklady navštivte zákaznické centrum Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. 

SEZNAM POTŘEBNÝCH DOKLADŮ PŘI ZMĚNĚ SMLOUVY:

FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ

 • Řádně vyplněný převod odběru
 • Doklad o vlastnictví nemovitosti (aktuální výpis z katastru nemovitostí)
 • Občanský průkaz
 • Nájemní smlouva 

FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PODNIKY, ORGANIZACE

 • Řádně vyplněný převod odběru
 • Doklad o vlastnictví nemovitosti (aktuální výpis z katastru nemovitostí)
 • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • Osvědčení o DIČ
 • Občanský průkaz
 • Plná moc
 • Příloha pro výpočet množství srážkových odpadních vod
 • Nájemní smlouva