VOS

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1.1.1994. Řídí se stanovami schválenými valnou hromadou dne 11.6.2014. V současné době zaměstnává 128 zaměstnanců. 

 

Složení představenstva společnosti

předseda představenstva

JUDr. Jan Malý (Jičín)


místopředseda představenstva

Petr Soukup (Libáň)


členové

Aleš Svoboda (Hořice)

JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka)

Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad)

Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

 

Složení dozorčí rady

 

předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Hana Masáková (Kopidlno)


místopředseda dozorčí rady 

Josef Dlabola (Stará Paka)

 

členové

Miroslav Kodydek (Jičín)

Hana Štěrbová (Pecka)

Ing. Zdeněk Švorc  (Staré Hrady)

Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je.
Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti,aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

 

Podpora regionu

Voda je náš kraj ...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

 

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina ...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

 

Kvalita

Voda je zdraví ...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

 

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je život ...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Naše síť čističek je jednou z nejmodernějších v České republice.

 

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost ...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!

Pro akcionáře

Pro média

Kontakt pro média

Ing. Richard Smutný

ředitel společnosti

tel: 493 544 811 

email: komunikace[@]vosjicin.cz

 

 

Tiskové zprávy 2020

Obce na Sobotecku, Kopidlensku a Hořicku se dočkají posílení zdrojů vody (11.5.2020)

Provoz zákaznického centra a VOS a. s. v souvislosti s epidemií koronaviru (16.3.2020)

Druhá úpravna vody pro Hořice je po rekonstrukci znovu spuštěna (10.2.2020)


Rok 2019

Cena vodného a stočného na Jičínsku vzroste, důvodem jsou nutné investice (12.12.2019)

Potrubí a vodoměry mrazem trpí, předejděte možné havárii jejich zateplením (3.12.2019)

Kvalitu naší vody není třeba ověřovat, splňuje všechny hygienické normy (23.10.2019)

Havárie vodovodního potrubí v ulici? Víte, kam volat a co se bude dít? (7.10.2019)

Opravy vodárenské soustavy jsou v plném proudu, stát budou přes 160 milionů  (26.7.2019)

Obyvatelé Vysokého Veselí se brzo zbaví problémů s nedostatkem pitné vody (28.6.2019)

Hořicko musí šetřit pitnou vodou, úřad vydal omezení (21.6.2019)

VOS, a. s. byla vloni zisková, peníze půjdou zpátky do obnovy infrastruktury (11.6.2019)

Zjednodušujeme platby za vodné a stočné (29.5.2019)



Rok 2018

Cena vodného a stočného na Jičínsku se po šesti letech mění, vzroste o 3 % (12.12.2018)

Další desítky milionů půjdou do vodárenské infrastruktury na Hořicku a Kopidlensku (20.9.2018)

Lázně Bělohrad i Jičín budou mít silnější zdroje i kvalitnější vodu (5.8.2018)

Druhá úpravna vody pro Hořice projde celkovou rekonstrukcí (1.8.2018)

Zisk VOS, a. s. předčil očekávání, bude se více investovat do infrastruktury v regionu (27.6.2018)

4 pravidla pro napouštění bazénu  (15.5.2018)



Rok 2017

VOS a. s. získala od akcionářů vodárenskou infrastrukturu za více jak 104 milionů Kč  (27.12.2017)

Cena vodného a stočného na Jičínsku zůstává, investice do regionu se navyšují (12.12.2017)

Vodohospodářům pomůže čistit kanalizace zbrusu nový vůz (11.12.2017)

Myslete v zimě na zateplení vodovodního potrubí a vodoměru (1.11.2017)

V případě výpadku proudu je dodávka vody pro Hořické zabezpečena (27.7.2017)

Dotace napomohou zabezpečit dodávku vody pro obyvatele Hořicka a Jičínska (18.7.2017)

Hospodaření VOS, a.s. bylo i vloni ziskové, více se tak nainvestuje zpět do regionu (11.6.2017)

Sezóna napouštění bazénů začíná. Na co si dát pozor? (30.5.2017)

V létě je nejlepší pít kohoutkovou (30.5.2017) 

Téma odpadních vod si připomeneme na ČOV i v Centru přírodních věd – Hvězdárně Jičín (19.3.2017) + Bližší informace k ČOV

VOS a.s. chce modernizovat úpravnu vody v Lázních Bělohradě za pomoci dotací (5.3.2017)

V mrazivých dnech je třeba zateplit vedení vody i vodoměr (7.2.2017)

Investice a opravy vodárenské infrastruktury vloni na Jičínsku dosáhly 74 milionů korun (16.1.2017)



Rok 2016

Již pět let je cena vodného a stočného na Jičínsku stejná (16.12.2016)

Blesková oprava havárie vodovodního potrubí může pomoci ochránit majetek (5.12.2016)

Kamenická a sochařská škola v Hořicích zrekonstruovala vodojem Villa Anna  (20.10.2016)

VOS a.s. vloni hospodařila se ziskem, plánuje více investovat (19.7.2016)

V orgánech VOS a.s. došlo ke změnám (19.7.2016)

Napouštíte bazén? Poradíme, jak na to… (27.6.2016) 

Zájem o návštěvu čistíren odpadních vod stoupá, přišlo se podívat téměř osm set lidí (4.4.2016)

Čistírny odpadních vod na Jičínsku otevírají své brány (20.3.2016)Bližší informace o čistírnách odpadních vod + Co nepatří do kanalizace

Spouštíme nové služby pro zákazníky, mohou mít svůj zákaznický účet online (11.2.2016)

Cena vodného a stočného se udrží na stejné výši i v příštím roce  (18.12.2015)

 

 

Logomanuál společnosti ke stažení


Ochrana osobních údajů (GDPR)

K osobním údajům našich klientů, ale i obchodních partnerů či zaměstnanců přistupujeme zodpovědně. Jakým způsobem tato data zpracováváme a jak je chráníme se dozvíte v přiloženém dokumentu.  

 

Informace o zpracování a zabezpečení ochrany osobních údajů

Výběrová řízení

Zednické práce na VDJ Nový Zebín

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Nový Zebín)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Zebín Nový na pozemku p.č. 2099/2 v k.ú. Jičín.

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Nový Zebín)“ – NEOTVÍRAT!

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy ke stažení:


Zednické práce na VDJ Zebín Starý

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Zebín Starý)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Zebín Starý na pozemku p.č. 2099/1 v k.ú. Jičín.

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Zebín Starý)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:


Zednické práce na VDJ Údrnice

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Údrnice)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Údrnice na pozemku p.č. st. 149 v k.ú. Údrnice.

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Údrnice)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:


Zednické práce na VDJ Miletín


Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Hořice (poptávka zednických prací na VDJ Miletín)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Miletín na pozemku p.č. st. 334 v k.ú. Rohoznice u Hořic

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Hořice (poptávka zednických prací na VDJ Miletín)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:



Zednické práce na VDJ Krsmol


Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Nová Paka (poptávka zednických prací na VDJ Krsmol)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020                                                                                               

Místem plnění je budova VDJ Krsmol na pozemku p.č. 546/1 v k.ú. Syřenov.

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Nová Paka (poptávka zednických prací na VDJ Krsmol)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:


Zednické práce na VDJ Kamensko Starý


Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Kamensko Starý)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Kamensko Nový na pozemku p.č. st. 363 v k.ú. Mlázovice

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Kamensko Starý)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:



Zednické práce na VDJ Kamensko Nový

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Kamensko Nový)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Kamensko Nový na pozemku p.č. st. 362 v k.ú. Mlázovice

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na VDJ Kamensko Nový)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:



Zednické práce na VDJ Bukovina

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Nová Paka (poptávka zednických prací na VDJ Bukovina)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova VDJ Bukovina na pozemku p.č. st. 111 v k.ú. Bukovina u Pecky

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Nová Paka (poptávka zednických prací na VDJ Bukovina)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

 

Přílohy ke stažení:



Zednické práce na VDJ Bukovina


Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit za účelem vypracování a podání cenové nabídky na poptávku zednických prací dle zadávací dokumentace jako dodávky na klíč. Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na PS Střeleč)

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad zahájení realizace: __________

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Vlastní realizace (v týdnech): __________ nejdéle však do 30.11.2020

Místem plnění je budova PS Střeleč na pozemku p.č. st. 50 v k.ú. Střeleč.

 

Prohlídka místa plnění: sraz 29.05.2020 v 8:00 hodin před budovou ředitelství VOS, a.s. Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz, tel.č. 603 480 419, 493 544 830.

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 17.06.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 17.06.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

 

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA –„Oprava budov – středisko Jičín (poptávka zednických prací na PS Střeleč)“ – NEOTVÍRAT!"

 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy ke stažení:



Jeřice - oprava vodovodu

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – opravu vodovodu jako dodávky na klíč.

 

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: červen - srpen 2020

Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele.

Vlastní realizace (v týdnech): __________

 

Místem provádění stavby je obec Jeřice, silnice ve správě SÚS KHK.

 

Technická konzultace: 

11.05.2020 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

 

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 27.05.2020 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 27.05.2020. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena "NABÍDKA - „Jeřice – oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!" 

Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci.

 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.


Přílohy: 



Volná místa

Vedoucí provozního střediska Jičín


Kvalifikační předpoklady:


· VŠ nebo SŠ, nejlépe technického směru

. komunikační dovednosti

· Řidičský průkaz skupiny B

· znalost práce s PC


Náplň práce:


· organizuje provádění plánovaných oprav a údržby objektů na vodovodní a kanalizační síti

· organizuje odstraňování havarijních poruch na vodovodní a kanalizační síti

· organizuje výstavbu a rekonstrukce vodovodů

· navrhuje opatření ke snížení ztrát na vodovodní síti

· organizuje odečty, montáže a výměny vodoměrů

· organizuje čištění kanalizačních zařízení

· zodpovídá za efektivní nasazení zaměstnanců a techniky

· komunikuje se státní správou a obecní samosprávou

· je podřízen přímo řediteli společnosti


Nabízíme:


· dobře ohodnocenou, zajímavou práci

· práci na dobu neurčitou s nástupem od 1.7.2020

· možnost zvyšování nebo rozšiřování kvalifikace

· 5 týdnu dovolené, příspěvky na penzijní nebo životní zabezpečení, příspěvek na rekreaci a další zaměstnanecké benefity

 

 

Pro bližší informace kontaktujte, prosím:

 

Ing. Zbyněk Němec

obchodně – ekonomický náměstek

e-mail: nemec@vosjicin.cz

tel.: 725 140 740

Podpora studia zaměstnanců

Hledáme studenty, kteří by mohli být našimi budoucími zaměstnanci

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. navázala spolupráci se stavební školou ve Vysokém Mýtě, která nabízí ke studiu obory zaměřené na vodohospodářství a vodárenství. Tyto obory budeme společně nabízet žákům základních škol na Jičínsku. Studentům nabídneme praxi, kterou mají během studia povinnou, a těm nejlepším nabídneme v budoucnu také stabilní a perspektivní práci v oboru. Školu budeme podporovat také materiálně - poskytneme materiál potřebný k praktické výuce daných oborů.


Bližší informace o spolupráci mezi VOS a.s. a SŠ Stavební Vysoké Mýto

Bližší informace o oboru Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Leták - všechny obory na SŠ, SOU a VOŠ Vysoké Mýto

 

Více také na www.stavebniskola.cz